Super Retro World

Super Retro World เกมออฟไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว Idle Clicker

Super Retro World เกมออฟไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว Idle Clicker เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องทำการคลิกหน้าจอ เพื่อทำลายบล็อกรูปภาพบนหน้าจอ ซึ่งวิธีการเล่นเกม Super Retro World จะมีภารกิจอยู่ด้านบน ผู้เล่นจะต้องกำจัดบอสตามระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องคอยอัพเกรดตัวละครผู้ช่วยทั้ง 4 ตัวละครที่อยู่ด้านข้างของหน้าจอให้มีความเก่ง เพื่อช่วยตัวละครของผู้เล่นในการกำจัดบอสในเกม ถ้าผู้ช่วยของตัวละครแพ้...

October 13, 2021